Viktig informasjon om Koronaviruset

Tjenester


Senteret har allmennlegevirksomhet som hovedfunksjon i tillegg til sårstell, opplæring, tilsynsfunksjoner,  ultralyddiagnostikk, sjokkbølgebehandling, samt hyaluronsyrebehandling og Platerik plasmabehandling av slitasjegikt på knær og hofter.

Diabetessykepleier tilbyr kostsamtaler, diabeteskontroller,  opplæring i å sette injeksjoner for pasienter med f. eks diabetes. I tillegg settes det også infusjoner mot benskjørhet.

Fra høsten 2019 startet vi med treningsgruppe for våre pasienter, under ledelse av idrettslegen Håvard Solbakken.