Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Emilie Engebretsen

Lege

Vikar for Ina L Stabell i hennes svangerskapspermisjon

Hege Wulff Thoresen

Autorisert helsesekretær

Håvard Solbakken

Spesialist allmennmedisin, autorisert idrettslege

Ina Lærum Stabell

Lege

Monica Moen

Autorisert helsesekretær

Per Allan Stenberg

Spesialist allmennmedisin

Trine Thorstensen

Autorisert helsesekretær

Trine Helen Stenberg

Diabetessykepleier